Afspraak maken

Blessures bij kinderen

Het beoefenen van een sport is voor kinderen van essentieel belang. Kinderen vinden het sporten leuk, kunnen hierin veel energie kwijt en leren samen te werken met leeftijdsgenootjes. Tijdens het sporten ontwikkelen kinderen motorische vaardigheden en worden ze bewust van lichaamseigen vaardigheden. Daarnaast is het bewegen enorm gezond voor een kind.

Helaas kunnen er tijdens het sporten ook bij kinderen blessures ontstaan. Het ervaren van klachten voor, tijdens of na het sporten is vervelend en kan resulteren in afname van plezier in de sport, prestatieverslechtering of zelfs uitval. Een kind kan zelfs ervaren dat het over minder goede motorische vaardigheden beschikt dan leeftijdsgenootjes. Daardoor kan er een negatief zelfbeeld ontstaan en kan hij/zij angstig worden om te bewegen.

Kinder behandelplan

Kinder behandelplan
Bij Ragas & Sip hebben we veel specifieke ervaring in het behandelen van kinderen. Tijdens een uitgebreide intake & onderzoek wordt door de therapeut allereerst de klacht beoordeeld. Vervolgens wordt er op basis van de hulpvraag een passend behandelplan opgesteld waarbij de fysiotherapeut verder kijkt dan alleen naar het probleem. Samen met u wordt er gewerkt aan de doelen van uw kind binnen de sport.

De combinatie kinderfysiotherapie en sportfysiotherapie is hierbij een unieke specialiteit binnen onze praktijk. Naast de leeftijdsadequate benadering voor de passende klachten van jouw zoon of dochter, wordt er gekeken naar techniek, uitvoeringen en worden sport-specifieke bewegingen geanalyseerd. Behandelingen zijn op maat gemaakt waarbij ook rekening wordt gehouden met de groeiontwikkeling en eventueel onderliggende aandoeningen. Door de combinatie tussen beide specialiteiten zorgen wij niet alleen voor het op korte termijn oplossen van het probleem maar kijken wij ook naar het langere termijn. Wij willen voorkomen dat de klachten terugkeren of ernstiger problematiek optreedt. En hier heeft uw kind een leven lang profijt van.

Twijfel niet bij klachten

Heeft uw kind klachten, twijfelt u over de uitvoering van motorische vaardigheden of heeft u een andere hulpvraag in de sport? Te lang hiermee rondlopen zorgt alleen nog maar voor meer onzekerheid, het sportplezier verminderd en kan resulteren in zwaardere blessures. Dus twijfel niet en maak snel een afspraak!

Verwijzing en vergoeding

Fysiotherapie voor kinderen onder de 18 jaar zit altijd in de basisverzekering van uw kind. Er is geen verwijzing nodig om een afspraak te maken bij de fysiotherapeut.